Les rendez-vous de l'ICKL

Les listes de l'ICKL

Nouveautés - Cliquez ici pour vous enregistrer sur la liste des nouveautes du site et d'autres activites de l'ICKL

ForumPaysan - Cliquez ici pour vous enregistrer sur la liste du forum afin de recevoir les documents appropriés


 

Jounen mondyal fanm riral
Posté le mercredi 15 octobre 2008 par icklhaiti

Nan 4e konferans Nasyonzini sou koze fanm ki te fèt nan vil Bejin (nan peyi Lachin) nan lane 1995, 3 enstitisyon : Fondasyon Mondyal Somè Fanm (FMSF), Federasyon entènasyonal Pwodiktè Agrikòl (FIPA) ak asosyasyon fanm riral te mete yo dakò pou deklare 15 oktòb kòm jounen mondyal fanm riral. Fanm riral yo jwe gwo wòl nan zafè pwodui manje ak nan sa yo rele devlopman dirab. Malgre enpòtans yo pou ekonomi mondyal la fanm riral yo pa jwenn bonjan sèvis tankou edikasyon, sante elt… Yo pa jwenn bon tè, bon kredi pou travay yo ta bay plis randman. Mete sou sa, sosyete a pa bay travay fanm riral yo valè. Kidonk, mete 15 oktòb kòm jounen mondyal fanm riral se yon fason pou bay yo lonè yo merite. Yo bay jounen 15 oktòb la 3 gwo objektif :

1.Bay fanm peyizan yo lochan

2.Sansiblize zotobre leta yo sou wòl enpòtan fanm peyizan yo

3.Konbat inegalite ak prejije ki gen sou fanm peyizan yo.

An Ayiti, 65% popilasyon an ap viv nan milye riral, pifò nan moun sa yo se peyizan, ti peyizan, sa vle di, moun ki gen ti mouchwa tè, osnon ki genyen mwens pase yon kawo tè pou travay. Lè n ap pale sou fanm riral se sitou fanm peyizan n ap pale. Gen divès aktè ki mennen aktivite nan lokazyon 15 oktòb. Zotobre Leta pa lantremiz Ministè fanm, fè gwo rasanbleman, gwo diskou, bèl pwomès. Pa ekzanp, nan yon rasanbleman Ministè fanm te fè jou 12 oktòb 2006, minis la, Marie Laurence Lassègue, te pwomèt li pral mete kanpe tout yon seri aktivite k ap rapòte lajan, yon fason pou garanti otonomi fanm peyizan yo. Nan yon atelye Fanm nan demokrasi t ap fè nan Karibe Convention Center, 30 oktòb 2007, sou tèm "Fanm riral se sèl tè peyi Dayiti", menm Minis Lassègue repran pawòl Premye Minis Jacques Edourd Alexis kite majò jon gouvènman an nan epòk la, pou deklare ane 2008 la, ane pwodiksyon richès. Nan sans sa, Ministè fanm lan ap fè pwomosyon kèk antrepriz pou fanm peyizan.

Fanm peyizan peyi Ayiti poko wè ni santi enpak desizyon, bèl diskou sa yo sou lavi chak jou yo, paske yo toujou kontinye ap redi pou yo siviv, gen ladan yo ki kontinye mouri nan fè pitit. Avèk anpil sakrifis y ap pote kontribisyon yo pou bay pitit tè a manje, pandan leta ak tout sosyete a ap meprize yo, souse san yo.

Anpil òganizasyon fanm lavil tankou pwovens komemore dat 15 oktòb la, pou rezon ki pa menm. Gen òganizasyon sitou sa ki lavil yo se plis vizibilite y ap chache, alòs selebre jounen mondyal yo tounen yon mòd. Gen lòt òganizasyon fanm ki pran jou sa a, pou chache konprann pi byen sitiyasyon fanm malere ap viv, sa ki koz move sitiyasyon sa yo, epi gade kouman rale yon souf. Men gen anpil fanm ki pa konnen jou 15 oktòb la paske mwayen kominikasyon mas yo tankou radyo, televizyon pa rive kote y ap viv.

Jou 15 oktòb la se pa yon kado yo fè fanm peyizan, men se batay fanm ak divès lòt batay ki fòse kèk òganis tankou ONU adopte jou sa kòm jounen mondyal fanm riral. Sepandan, batay fanm peyizan, batay lòt kategori fanm malere ak batay lòt kategori travayè pa kapab rete nan komemore dat sèlman. Fanm peyizan yo dwe òganize yo pou yo batay pou dwa yo kòm fanm respekte antan y ap batay pou dwa tout travayè fanm tankou gason respekte.

icklhaiti [ICKL HAITI] 

ICKL / Adresse : 22, rue Dadjuna, Delmas 75 - HT 6120, Delmas, HAÏTI
Tel : (509) 2816 7249 - E-mail : ickl @icklhaiti.org - URL :
www.icklhaiti.org
Tous droits réservés | © ICKL 2005
Site concu et réalisé par
Gotson Pierre du Groupe Medialternatif
Utilisation de SPIP, logiciel libre distribué sous license GPL